Tietosuojaseloste

Yleistä

Got Cha Tea Company panostaa asiakkaiden ja kaikkien vierailijoiden tietosuojaan ja tarjoaa heille mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Näillä sivuilla kerromme tarkemmin siitä, mitä tietoja verkkosivun vierailijoista kerätään ja kerromme, miten voit poistaa tietosi tai estää evästeet.

On ensisijaisen tärkeää, että asiakkaamme ymmärtävät tietosuojakäytäntömme ja hyväksyvät tietojen keruun ja käytön tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Siksi asiakkaiden on hyväksyttävä tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Chayan palveluita.

Kaikki kerätyt tiedot voidaan jaotella käyttäjien luovuttamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin ja verkkoanalytiikan tuottamiin tietoihin. Käytämme tietoja:

• Palvelun parantamiseen ja turvallisuuden takaamiseen
Parantamaan asiakkaan käyttökokemusta
Kohdennettuihin tuotesuosituksiin ja markkinointiin
Verkkokaupan, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen

Mitä tietoja kerätään?

• Käyttäjän itse luovuttamat tiedot
Tunnistamistiedot, mm. henkilön nimi
Yhteystiedot, esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Maksutiedot ja laskutustiedot
Google- tai Facebook-tiliin kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja kirjautumisen varmenne
Palveluiden käyttö- ja analytiikkatiedot
Tilausten tiedot, mm. tilatut tuotteet ja niiden hinnat
Toimitustiedot, mm. valittu toimitustapa ja toimitusosoite
Tuotearvostelut
Tietoja verkkokaupan selaamiesta ja käytöstä, sekä päätelaitteen tunnistetiedot
Tuotesuosituksiin ja kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutiedot ovat pakollisia verkkokaupasta tilattaessa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään

• Asiakkuuden ylläpitämiseen
Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
Got Cha Import Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
Käyttökokemuksen parantamiseen
Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
Sisällön ja markkinoinnin kohdentamiseen
Väärinkäytösten estämiseen
Asiakaspalvelun parantamiseen

Tietojen käsittely perustuu joko asiakkaan ja Got Cha Import Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen suostumukseen tai lainsäädännöllisiin velvoitteisiin.

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomalta käsittelyltä, kuten tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta ja muuttamiselta. Järjestelmien tietoturva on erittäin korkealla tasolla ja tietoturvaa päivitetään jatkuvasti. Henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Kuka henkilötietoja käsittelee?

Vain Got Cha Tea Company Oy:n henkilökunnalla on pääsy asiakkaiden tietoihin. Henkilötietoja käytetään vain siinä määrin kuin se on työtehtävien kannalta välttämätöntä, ja kaikki työntekijät ovat koulutettu käsittelemään tietoja turvallisesti ja vastuullisesti.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellista. Asiakasta koskevat tiedot voidaan hänen pyynnöstään poistaa Got Cha Tea Company Oy:n järjestelmistä. 

Joitakin tietoja on lainsäädännön velvoitteiden vuoksi talletettava pidemmän aikaa, mm. seuraavista syistä:

  • Kirjanpitolaki velvoittaa tallentamaan tietoja pidempään riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja vai ei
  • Kuluttajakaupan vastuiden täyttäminen
  • Järjestelmien lokitietojen kerääminen ja säilyttäminen lain edellyttämällä tavalla

Millaisia oikeuksia asiakkailla on?

Asiakkaalla on oikeus:

• Päästä itseään koskeviin henkilötietoihin, esimerkiksi oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistaan
Omien henkilötietojen oikaisemiseen tai poistamiseen
Pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyin edellytyksin

Jos tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos haluat pääsyn tietoihisi tai käsitellä omia henkilötietojasi yllä kuvatuilla tavoilla. Huomioi, että meidän täytyy kyetä todentamaan henkilöllisyytesi kun teet henkilötietoja koskevia pyyntöjä. Ilmoitamme sinulle, jos emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi. Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saat itsestäsi tallennetut tiedot?

Ota yhteyttä asiakaspalveluun, niin voimme lähettää sinulle kopion omista tiedoistasi ja opastaa tarvittaessa henkilötietoja koskevissa oikeuksissasi.

Miten voit vaikuttaa tietojen käyttöön?

Halutessasi voit vaikuttaa siihen, miten tietojasi käsitellään. Lähetämme esimerkiksi markkinoinnillista sähköpostia vain niille henkilöille, jotka ovat liittyneet uutiskirje listallemme. Jos et halua enää vastaanottaa markkinointiviestejä, voit poistua uutiskirjelistalta.

Lisäksi voit estää tietojen keruun esimerkiksi estämällä evästeet (ks. kohta "Kuinka voit hallita evästeitä?).

Asiakkaat voivat myös koska tahansa poistaa asiakastilinsä ja pyytää Got Cha Import Oy:tä poistamaan omat tietonsa. Jos haluat poistaa tilisi ja tietosi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Tietoja saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille joissakin välttämättömissä tapauksissa. Pyrimme lähtökohtaisesti aina välttämään asiakkaiden henkilötietojen luovuttamista toisille toimijoille. Tietoja saatetaan luovuttaa esimerkiksi toimituksen takaamiseksi, markkinointia varten tai luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Asiakastietoja käytetään kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme parantaa asiakkaiden käyttökokemusta ja kohdentaa heille sopivampia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina kun se on mahdollista.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille.Tietopyynnöistä tiedotetaan asiakkaalle aina, kun se on lain puitteessa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

• Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on tilannut uutiskirjeen
Kuljetusliikkeelle, jos asiakas on valinnut toimituksen noutopisteeseen, postitoimistoon tai kotiin
Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Tietoja siirrettään ja käsitellään EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakas voi vaikuttaa siihen, miten tietoja kerätään tai luovutetaan markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin (ks. kohta "Kuinka voit hallita evästeitä?")

Käytetäänkö verkkosivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Got Cha Tea Company Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat mm. laitteen käyttämisene liittyviä tietoja, kuten käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja  näyttöasetukset. Evästeiden vuoksi vierailijan ei tarvitse antaa tietoja joka kerta erikseen sivustolla käydessään. Evästeitä käytetään toimintojen toteuttamiseen, personointiin, analytiikkaan ja mainonnan kohdentamiseen.

Sivuston toiminnallisia evästeitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, sisäänkirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Toiminnalliset evästeet voi erikseen estää selaimen asetuksista (ks. osa "Kuinka voit hallita evästeitä"), mutta tämä haittaa huomattavasti sivuston toimintaa.

Lisäksi käytämme Google Analytics -palvelua verkkosivuston käytön analysointiin. Google Analytics käyttää verkkosivuston käytöstä tallennettuja evästeitä erilaisten tilastojen ja raporttien tuottamiseen. Analytics ei tunnista yksittäistä käyttäjää evästeiden avulla, vaan tieto esitetään anonyymisti. Google käyttää evästeitä mm. seuraaviin tarkoituksiin:

• seurattavan verkkoalueen määrittäminen
edellisten käyntien määrän ja ajankohdan muistaminen
liikenteen lähdetietojen muistaminen
istunnon alun ja lopun määrittäminen
vierailijatason mukautettujen muuttujien arvon muistaminen.

Käytämme myös Google Adwords -palvelua mainostamiseen Googlessa. Adwords käyttää evästeitä mm. seuraaviin tarkoituksiin:

• kohdistamaan mainoksia esim. verkkosivustolla aiemmin vierailleille tai eri kohderyhmille mm. ikäluokan, kiinnostusten perusteella
• kerää tietoa ostotapahtumista ja mainosten klikkauksista (Adwords ei esitä tietoja niin, että oston tehnyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa)

 Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Jos tiedot sisältävät joitakin asiakkaan yksilöiviä tunnisteita, kuten IP-osoitteen, tietoja käsitellään henkilökohtaisina. Myös tunnisteet, jotka on liitetty tiettyyn asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk. Aina kun se on mahdollista, asetamme analytiikan ja markkinoinnin palvelut poistamaan yksilöivät henkilötiedot niin pian kuin mahdollista.


Täältä löydät ohjeet miten estät Googlea keräämästä tietojasi ja lisätietoja siitä, miten Google käsittelee tietoja.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Jos et halua, että sinusta kerätään tietoja tässä selosteessa kuvatulla tavalla, voit vaikuttaa tietojen keruuseen ja käsitteleen usealla eri tavalla. Alle on koottu joitakin tapoja, jotka auttavat sinua estämään tietojen käsittelyn. Huom. alla listatut toimenpiteet saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä useissa verkkosivuissa.

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti suoraan verkkoselaimen asetuksista. Alla on listattu linkit, josta löydät ohjeet suosituimpien selaimpien evästeiden estämiseen.

• Ohjeet Firefox-selaimelle
• Ohjeet Internet Explorer-selaimelle
• Ohjeet Chrome-selaimelle
• Ohjeet Safari-selaimelle

Muista, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Tältä sivustolta voit estää yli 100 yritystä käyttämästä evästetietoja mainontaa varten.

Näiltä Googlen sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa siitä, miten voit estää Googlea keräämästä ja käyttämästä tietojasi.

Tämä selainlaajennus estää Google Analyticsia keräämästä tietojasi.

Selainasennus Firefoxille ja Chromelle, joka estää Facebookia keräämästä tietojasi.

Löydät runsaasti muita apuvälineitä ja ohjeita tietosuojasi tehostamiseen esim. hakukoneiden kautta.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:
asiakaspalvelu@gotcha.fi